Lägenheter

Effektiva lägenheter, prefabricerad

Bostadsmarknaden är hård och det är svårt att producera kostnadseffektiva boenden på kort tid, för tex studentboende eller tillfälliga boenden. Med dagens lagstiftning och höga byggkostnader är det ännu svårare att få till hyresbostäder.

Vår idé är att skräddarsy konstruktionen för modulbyggande i trä som kan anpassas till olika platser. Då skapa vi lägenheter som både kan delas av två personer och bli en fullt fungerande normal tvårummare för alla kundkategorier med balkonger.

Genom att bygga studentbostäder med hjälp av prefabricerade hus skapar vi möjligheter som bygger på miljötänk, kostnadseffektivitet och snabba resultat.

Kostnadseffektivt

VI håller nere produktionskostnaden genom att spara tid på transport, fysiskt arbete på plats och produktion. Elementen för lägenheterna produceras i vår fabrik och är färdiga att monteras direkt vid leverans.

Snabb monteringstid

När husväggarna levereras har vi jobbat parallellt med marankläggarna vilket gör att vi inte behöver avvakta med någon del av arbetet. Husen monteras och eftersom allt förarbete är gjort i fabrik går själva monteringsarbetet snabbt och smidigt.

Kontrollerad produktion

Panelerna tillverkas helt och hållet i en inomhusmiljö. De utsätts alltså inte för fukt vilket gör att vi slipper oroa oss för fuktskador och mögel. Huselement levereras först när de ska monteras, med andra ord kräver de ingen förvaringsplats på byggplatsen och risken för stöld och skadegörelse blir därför minimal.

Miljövänligt

Väldigt lite restavfall bildas vid produktionen av husen och de rester som bildas återvinns. Prefabricerade hus levereras endast med de delar som krävs för montering vilket påverkar transporten positivt. 

Kontakta oss för mer information om prefabricerade hus.